Etki Materyal Test Çözümleri
mavi yün skala

Barkod:

SDCE Mavi Yün Skala ve Nem Kontrol Kumaşı

Açıklama

SDCE Işık Haslığı Standartları 1’den 8’e her biri 15x25cm, en düşük ışık haslığından en yüksek ışık haslığına değerlendirmek için özel mavi boyalarla boyanmış 8 adet yünlü kumaş serisidir. Bu seride, sayısal olarak en iyi ışık haslığına sahip kumaş 8, en düşük ışık haslığına sahip kumaş 1 olacak şekilde bir değerlendirme skalası oluşturulmuştur. Geçerli performansla korelasyon için kumaşların solma derecesinin tespiti, Renk Değişikliği için Gri Skala kullanılarak yapılır ve amacı ürünün son kullanım tarihini tahmin etmek içindir; örn: giyim eşyaları genellikle en az Grade-4 gerektirirken, mobilyalar için Grade-6 yeterli olacaktır. Bu skalalar, ISO 105 B serisi testlerinde ve cihaz kalibre edilirken Nem Kontrol kumaşı ile birlikte kullanılabilir.

Mavi Yün Standartları'nı tamamlayabilmek için, herhangi bir optik parlatıcıdan tamamen arınmış ve özel olarak hazırlanmış optiksiz  numune kartonlarına yerleştirilir. . Bu optiksiz kartonlar, üzerine takılan numunelerin renk değişimlerinin daha kolay derecelendirilmesini sağlar. Arka plan renginin, nihai değerlendirmede kumaşın solma derecesini nasıl etkilediği yaygın olarak kabul edilen bir olgudur.

SDCE NEM KONTROL KUMAŞI

Bu nem kontrol kumaşı, görece nemlilik miktarına göre değişen solma özelliklerine sahip azoik boyalı bir pamuklu kumaştır.

Işık haslığı testi için bir doğrulama aracı olarak kullanılır. Işık haslığı test cihazının nemi doğru olarak ayarlandığında, ışık haslığı standardı olan Numara 5'e denk bir oranda solacaktır. İlgili ISO 105 B test metodu serisi için, kumaşın doğru ayarları belirlemekte nasıl kullanıldığını gösteren bir kılavuzla birlikte temin edilir.

Test Kategorisi: Renk Haslığı

Ürün Tipleri

Ürün Kodu Ürün tipi Ürün Ebadı Adet
2821 Mavi Yün No :1 15 x 25 cm 1
2822 Mavi Yün no : 2 15 x 25 cm 1
2823 Mavi Yün no : 3 15 x 25 cm 1
2824 Mavi Yün no : 4 15 x 25 cm 1
2825 Mavi Yün no : 5 15 x 25 cm 1
2826 Mavi Yün no : 6 15 x 25 cm 1
2827 Mavi Yün no : 7 15 x 25 cm 1
2828 Mavi Yün no : 8 15 x 25 cm 1
2839 Mavi Yün no :1-8 ( Optiksiz kartona yerleştirilmiş set)   1
3605 Nem Kontrol Kumaşı  15x25 cm 1
Ürünler

Benzer Ürünler