Etki Materyal Test Çözümleri
non ionic

Barkod:

SDCE İyonik Olmayan Deterjan

Açıklama

BS EN ISO 3175-4 standardı için deterjan yüklemesi yapılmasını sağlar.

Temizlik ve apreleme işlemi sırasında ıslak temizliği simüle ederek, malzeme performansının test edilmesi prosedürüne uygun olarak üretilmiştir.

Ürün Kodu: 2590: C13 Oksoalkoletoksilat (7EO)

Test Kategorisi: Renk haslığı, Boyutsal Değişim, Fiziksel Dayanım